Nu te zien
Saved views: J.A. Mulder
Missie
Beeld
Color – Construction / diptiek 5: Semna van Ooy
Wismar 1: Jan Henderikse
Cirkel: Corrie de Boer
Coming Up
Atelier Franck Gribling
Ellen Korth
Abundant Emptiness: J.A. Mulder
THIN AS AIR: Esther de Graaf
IJssel: Jonas Snijder
ZERO in Hegius: Eva Westra
Posterontwerp aankondiging IJsselbiënnale 2021
Posterontwerp Tegendraads
Vaste collectie
4
Bezoek
Posterontwerp Museum EICAS preview
Word Vriend
Turn Brown: Semna van Ooy
IJsselbiënnale 2021
Witje serie B: Corrie de Boer
You can lock me, but you can't lock the clock
Over EICAS
Hegius
Shop
Ellen Korth
City DNA - Deventer: Lu Xinjian
Untitled: Esther de Graaf
Vacatures
Vlaggenbos: Visuals by nature
J.A. Mulder en Esther de Graaf
Posterontwerp Museum EICAS preview
Posterontwerp IJsselbiënnale in Museum EICAS preview 2021
Petrichor
petrichor
Nu te zien
Saved views: J.A. Mulder
Bezoek
Posterontwerp Museum EICAS preview
Missie
Beeld
Word Vriend
Turn Brown: Semna van Ooy
Color – Construction / diptiek 5: Semna van Ooy
IJsselbiënnale 2021
Wismar 1: Jan Henderikse
Witje serie B: Corrie de Boer
Cirkel: Corrie de Boer
You can lock me, but you can't lock the clock
Over EICAS
Hegius
Coming Up
Atelier Franck Gribling
Shop
Ellen Korth
Ellen Korth
City DNA - Deventer: Lu Xinjian
Abundant Emptiness: J.A. Mulder
Untitled: Esther de Graaf
THIN AS AIR: Esther de Graaf
IJssel: Jonas Snijder
Vacatures
Vlaggenbos: Visuals by nature
ZERO in Hegius: Eva Westra
J.A. Mulder en Esther de Graaf
Posterontwerp aankondiging IJsselbiënnale 2021
Posterontwerp Museum EICAS preview
Posterontwerp Tegendraads
Posterontwerp IJsselbiënnale in Museum EICAS preview 2021
Vaste collectie
4
Petrichor
petrichor

ANBI

Financieel beleidsplan
Het EICAS ontvangt (vooralsnog) geen rijks-, provinciale- en gemeentelijke subsidies. Zowel in de fase van de totstandkoming van het EICAS als daarna is het EICAS uitsluitend aangewezen op eigen inkomsten uit activiteiten, schenkingen en legaten. Het creëren van een financieel draagvlak voor oprichting en exploitatie van het museum is daarom van het grootste belang.

Daartoe is een (globaal) ondernemingsplan/business model voor het museum opgesteld met daarin diverse vormen van een financiële bijdrage (financiering haalbaarheidsonderzoek, eenmalige, structurele financiering, garantiesubsidies, leningen, participatie enz. Welke private partijen zijn bereid een financiële bijdrage te leveren?

EICAS is door de Belastingdienst aangemerkt als Culturele ANBI.

Openingsbalans
download: openingsbalans-stichting-EICAS.pdf (pdf, 182.1KiB)

Toelichting:
De Stichting EICAS is opgericht op 14 november 2017. Op de vermelde openingsbalans staat een donatie vermeld van € 1.000,– . De oprichtings- en andere kosten worden per 31 december verwerkt.

Jaarverslag 2017
download: jaarverslag-stichting-EICAS-2017.pdf (pdf, 29.7KiB)

Jaarverslag 2018
download: jaarverslag-stichting-EICAS-2018.pdf (pdf, 47.2KiB)

Balans per 31 december 2018
download: balans-stichting-EICAS-per-31-december-2018-1.pdf (pdf, 391.2KiB)

Winst- en Verliesrekening 2018
download: winst-en-verliesrekening-EICAS-2018.pdf (pdf, 220.6KiB)

Toelichting Jaarrekening 2018
download: toelichting-jaarrekening-EICAS-2018.pdf (pdf, 90.1KiB)

Jaarverslag 2019
download: jaarverslag-stichting-EICAS-2019.pdf (pdf, 414.8KiB)

Winst- en Verliesrekening 2019
download: winst-en-verliesrekening-EICAS-2019.pdf (pdf, 167.5KiB)

Toelichting Jaarrekening 2019
download: toelichting-jaarrekening-EICAS-2019.pdf (pdf, 20.7KiB)

Beleidsplan 2019 – 2024
download: beleidsplan-EICAS-2019-2024.pdf (pdf, 1.1MiB)

Jaarverslag 2020
download: jaarverslag-stichting-EICAS-2020.pdf (pdf, 113.0KiB)

Jaarcijfers 2020
download: 2020-jaarcijfers.pdf (pdf, 386.3KiB)

 

Beloningsbeleid:
Art. 3 Statuten Lid 2. De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder.
Lid 3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden door de stichting vergoed. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie en op een niet bovenmatig vacatiegeld. De stichting heeft vooralsnog geen personeel.