Nu te zien
Saved views: J.A. Mulder
Missie
Beeld
Color – Construction / diptiek 5: Semna van Ooy
Wismar 1: Jan Henderikse
Cirkel: Corrie de Boer
Coming Up
Atelier Franck Gribling
Ellen Korth
Abundant Emptiness: J.A. Mulder
THIN AS AIR: Esther de Graaf
IJssel: Jonas Snijder
ZERO in Hegius: Eva Westra
Posterontwerp aankondiging IJsselbiënnale 2021
Posterontwerp Tegendraads
Vaste collectie
4
Bezoek
Posterontwerp Museum EICAS preview
Word Vriend
Turn Brown: Semna van Ooy
IJsselbiënnale 2021
Witje serie B: Corrie de Boer
You can lock me, but you can't lock the clock
Over EICAS
Hegius
Shop
Ellen Korth
City DNA - Deventer: Lu Xinjian
Untitled: Esther de Graaf
Vacatures
Vlaggenbos: Visuals by nature
J.A. Mulder en Esther de Graaf
Posterontwerp Museum EICAS preview
Posterontwerp IJsselbiënnale in Museum EICAS preview 2021
Petrichor
petrichor
Nu te zien
Saved views: J.A. Mulder
Bezoek
Posterontwerp Museum EICAS preview
Missie
Beeld
Word Vriend
Turn Brown: Semna van Ooy
Color – Construction / diptiek 5: Semna van Ooy
IJsselbiënnale 2021
Wismar 1: Jan Henderikse
Witje serie B: Corrie de Boer
Cirkel: Corrie de Boer
You can lock me, but you can't lock the clock
Over EICAS
Hegius
Coming Up
Atelier Franck Gribling
Shop
Ellen Korth
Ellen Korth
City DNA - Deventer: Lu Xinjian
Abundant Emptiness: J.A. Mulder
Untitled: Esther de Graaf
THIN AS AIR: Esther de Graaf
IJssel: Jonas Snijder
Vacatures
Vlaggenbos: Visuals by nature
ZERO in Hegius: Eva Westra
J.A. Mulder en Esther de Graaf
Posterontwerp aankondiging IJsselbiënnale 2021
Posterontwerp Museum EICAS preview
Posterontwerp Tegendraads
Posterontwerp IJsselbiënnale in Museum EICAS preview 2021
Vaste collectie
4
Petrichor
petrichor

Privacyverklaring, Disclaimer en Cookieverklaring

Privacyverklaring

EICAS vraagt soms om persoonsgegevens. Gegevens die nodig zijn om onze taken te kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het verzenden van uitnodigingen en nieuwsbrieven, het maken van een reservering voor een rondleiding of arrangement, of voor het aangaan van een overeenkomst. EICAS beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot een mininum. Zo vragen we bijvoorbeeld in de online ticketshop een aantal persoonsgegevens: deze gegevens zijn nodig om de bestelde diensten of producten correct te kunnen afleveren.

Bescherming, toestemming en beveiliging

Vanzelfsprekend gaan wij zeer zorgvuldig met persoonsgegevens om en zorgen wij voor een adequate bescherming. Bij het verwerken van de persoonsgegevens nemen wij de rechten en plichten die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht.

 Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

Museumbezoek

In en buiten het museum worden voor beveiligingsdoeleinden camerabeelden gemaakt. Het doel daarvan is om de veiligheid van bezoekers, het personeel en van de kunst zo goed mogelijk te bewaken.

Beeldmateriaal

Tijdens evenementen, zoals de opening van een nieuwe tentoonstelling, wordt er beeldmateriaal gemaakt dat wordt gebruikt als sfeerimpressie of om verslag te doen van deze evenementen. Dit valt onder de uitzondering journalistieke doeleinden, zoals te vinden is in de Uitvoeringswet AVG. Wil je niet herkenbaar in beeld worden gebracht, laat dit dan weten aan de fotograaf. Het fotograferen van minderjarigen en wilsonbekwamen zal uitsluitend plaatsvinden met toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger.

Voor het overige beeldmateriaal dat wordt gemaakt in of namens het museum en waarbij bezoekers herkenbaar in beeld zijn, geldt dat hiervoor toestemming aan betrokkene wordt gevraagd.

Websitebezoek

Op onze website EICAS worden verschillende diensten aangeboden. Zoals bijvoorbeeld het kopen van een entreekaartje of het plaatsen van een verzoek om een rondleiding. In alle gevallen vragen wij om persoonsgegevens, om de vraag zo goed mogelijk af te handelen.

We maken daarbij ook gebruik van cookies, analytics en andere technieken. Deze gegevens worden geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Wij kunnen ook vragen om de volgende persoonsgegevens bij online-tickets, e-mailcommunicatie en aanvraag- en contactformulieren. Het gaat dan om de volgende gegevens:

Donateurs

Voor donateurs van EICAS geldt dat we de volgende gegevens verwerken:

Sponsoren

Voor sponsoren van EICAS geldt dat de volgende gegevens worden verwerkt:

Aanvragen rondleiding of andere museumactiviteit

Bezoekers die een rondleiding of een andere museumactiviteit reserveren worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

Vrijwillige medewerkers

Afhankelijk van de context en taak verwerkt EICAS de volgende persoonsgegevens van vrijwillige medewerkers:

       3. Eigen gegevens inzien of aanpassen?

Wil je weten welke informatie wij verzamelen? Je kunt een verzoek indienen om je gegevens in te zien, aan te vullen, te wijzigen als ze niet kloppen, af te schermen of te vernietigen. Je kunt ook opvragen welke van je gegevens zijn gebruikt en voor welke taken.

      4. Vragen en klachten

Voor vragen over de verwerking van je persoonsgegevens kun je contact opnemen met ons secretariaat via info@eicas.nl. Indien gewenst, wordt een afspraak met je gemaakt. Als je van mening bent dat EICAS niet overeenkomstig dit privacy statement of de geldende privacywetgeving handelt, kun je je eveneens wenden tot ons secretariaat. Als je niet tevreden bent over de wijze waarop EICAS met je klacht om gaat, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de landelijke toezichthouder op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens.

Disclaimer

Auteursrecht

Op deze website is het Nederlands Recht van toepassing. Ter aanvulling daarop / verduidelijking daarvan is deze disclaimer opgesteld.
De informatie op de website van de EICAS valt onder het auteursrecht van EICAS. Wij hebben er alles aan gedaan om onvolkomenheden in de teksten tegen te gaan en hebben alle informatie op de website met grote zorgvuldigheid samengesteld. Er is veel aandacht besteed aan de juistheid en volledigheid van alle teksten. EICAS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de website of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

Beeldrecht

EICAS streeft ernaar de rechten van het beeldmateriaal met betrekking tot de collectie volgens wettelijke bepalingen te regelen en alle rechthebbenden te achterhalen. EICAS stelt naams– en bronvermelding op prijs bij collectie-items en overige afbeeldingen in het publieke domein.

Indien het object afkomstig is uit de collectie van EICAS dient vermeld te worden: “collectie EICAS”. Afbeeldingen op deze website mogen niet voor commerciële doeleinden gebruikt of gedupliceerd worden.

Op sommige afbeeldingen kan beeldrecht rusten. Wanneer je afbeeldingen van kunstwerken wilt gebruiken van makers die in leven zijn dan wel nog geen 70 jaar geleden overleden zijn, neem dan contact op met Pictoright, de auteursrechtorganisatie voor visuele makers in Nederland. Deze organisatie treedt in Nederland op als representant van de rechthebbenden, stelt de tarieven vast voor reproductie van afbeeldingen en int bij degene die afbeeldingen reproduceert de gelden.

Portretrecht

EICAS heeft ernaar gestreefd de rechten van foto’s (o.a. portretrecht), illustraties en andere beelden volgens wettelijke bepalingen te regelen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog wenden tot info@eicas.nl.

Inhoud

De inhoud van deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

Cookieverklaring

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van functionele sessie-cookies

Wij gebruiken functionele sessie-cookies om het reserveringsproces goed te laten werken. Hierbij maken we gebruik van de service van ticketunie.com. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan
Consumentenbond: Tracking cookies blokkeren met adblocker

© EICAS, Deventer 2021